Warsztaty

Pomorskie Warsztaty Naukowe – Zdolni z Pomorza
 
 Druga tura

 

W dniach 26 – 30 października czeka nas druga tura warsztatów, w czasie której spotkamy się z uczniami na 5 ścieżkach naukowych (wszystkie na poziomie ponadpodstawowym / ponadgimnazjalnym):
 

Ścieżki biologiczno-chemiczne

BCh-3 BCh-4 BCh-5 BCh-6
 
Ścieżka nauk ścisłych
FizMat-6

UWAGA! W związku z przejściem na nauczanie on-line w szkołach ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych, zrezygnowaliśmy z pakietu wieczornych zajęć, aby nie dokładać uczniom kolejnych godzin spędzonych przed monitorem.


Czy warsztaty są odpłatne?
Nie. Wszystkie zajęcia odbywają się w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – Uniwersytet Gdański”, który jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jakie obowiązki bierze na siebie nauczyciel zgłaszając grupę uczniów na warsztaty?
Nauczyciel podejmuje się opieki nad uczniami w czasie trwania warsztatów. W szczególności organizuje odpowiednie miejsce w szkole, w którym uczniowie będą mogli uczestniczyć w przedpołudniowych zajęciach on-line i jest na tych zajęciach razem z uczniami. Takim miejscem może być np. salka komputerowa (wówczas każdy z uczniów łączy się ze swojego indywidualnego stanowiska) lub sala lekcyjna z rzutnikiem (wówczas cała grupa włącza się do zajęć przez jeden komputer). Będzie też proszony o przekazywanie uczniom informacji na temat oferty zajęć popołudniowych, w których to uczniowie będą mogli brać udział korzystając ze swoich komputerów w domu. Dodatkowo, na jego barkach będzie spoczywała odpowiedzialność za przesłanie do nas kompletu dokumentów projektowych.

Co to znaczy, że uczniowie, których chcę zgłosić na warsztaty muszą być zdolni?
Aby uczeń mógł uczestniczyć w „Pomorskich Warsztatach Naukowych - Zdolni z Pomorza" powinien posiadać szczególne uzdolnienia przynajmniej w jednym z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka lub w zakresie kompetencji społecznych (język polski, historia i inne przedmioty humanistyczne). Powinien być również zainteresowany poszerzaniem swojej wiedzy. Nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń wykazuje szczególne uzdolnienia potwierdza predyspozycje ucznia wypełniając Zaświadczenie o posiadaniu szczególnych uzdolnień

Mam wiele pytań dotyczących warsztatów, gdzie znaleźć odpowiedzi?
Najlepszym miejscem jest niniejsza zakładka „Warsztaty” na stronie projektu https://mat.ug.edu.pl/zdolni/
gdzie można znaleźć opis tej formy wsparcia oraz Regulamin Pomorskich Warsztatów Naukowych - Zdolni z Pomorza2020. Pytania można też kierować na adres e-mailowy:
zdolni@mat.ug.edu.pl 

 

                                                
Pomorskie Warsztaty Naukowe – Zdolni z Pomorza
edycja I

 

 
Galeria zdjęć


Szczegółowy opis imprez
2020/10/23